English&Kids

El complement perfecte a la pràctica esportiva

El Club Junior presenta una novetat en les seves Escoles. Per completar una educació i formació en valors i esport, introduïm aquest any l’extraescolar d’anglès, per a nens i nenes d’entre 3 i 8 anys.

Aquesta extraescolar es durà a terme amb la metodología English&Kids, orientada a l’estimulació de les Intel·ligències Múltiples en anglès, i l’impartida per Kids School SL. El nen aprendrà “fent”, de manera que incorporarà el nou idioma a través de les seves experiències.

L’element principal de la metodologia és el joc. Utilitzant-lo, involucrem els nens i els fem protagonistes del seu aprenentatge. Aprendre a conviure, prendre decisions, ser creatiu, treballar en equip, etc. Una sèrie d’habilitats que prepararan els petits per a situacions desconegudes que puguin enfrontar en el futur.

Intel·ligències Múltiples

Segons el científic americà Howard Garndner tots els éssers humans naixen amb 8 tipus diferents d’intel·ligències. De la mateixa forma que no hi ha dues persones iguals, tampoc existeixen dos perfils d’intel·ligència iguals. La metodologia desenvolupa al màxim les capacitats dels nens per aprofitar les seves fortaleses naturals i reforçar les altres.

Aspectes importants de la metodologia:

  • Estimulació primerenca: Com més estimulat està un nen, més connexions sinàptiques es formen al seu cervell i major la quantitat d’informació que circularà per elles. Eficiència de l’aprenentatge.
  • Treball cooperatiu i col·laboratiu: : L’èxit del treball en equip depèn de tots els membres del grup, no de la suma d’individualitats.
  • Educació en valors: Donar coherència a la vida del nen, a la família, l’escola i a la societat.
  • Treballs per projectes: Dóna autonomia als alumnes, aprenen a aprendre i a ser competents comunicant.
  • Projecció segle XXI: Si el món canvia, nosaltres també ho hem de fer. No podem ensenyar igual que fa 30 anys. Preparem els nens per al futur.

english and kids

 

  • Edats: 3 a 8 anys
  • Horari: dimecres de 17:45h a 18:30h
  • Preu: 1 dia. El pagament serà mensual i s’aplicarà un 10% de descompte aquells que s’inscriguin abans del 30 de juliol.  (Consulta els preus a recepció o al 93 674 13 59)
  • Data d’inici: 3 d’Octubre de 2016